Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

Gastal tablete s okusom višnje
Gastal tablete s okusom spearminta

aluminijev hidroksid - magnezijev karbonat gel/ magnezijev hidroksid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.
− Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.
− Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.
− Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
− Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 6 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:
1. Što je Gastal i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Gastal
3. Kako uzimati Gastal
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Gastal
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Gastal i za što se koristi
Gastal sadrži djelatne tvari aluminijev hidroksid-magnezijev karbonat gel i magnezijev hidroksid. Ovaj lijek pripada skupini lijekova koji se koriste za smanjivanje pretjerane kiselosti želučanog soka i nazivaju se antacidi.
Želučana kiselina potrebna je u procesu probave, ali ako se izlučuje prekomjerno može izazvati niz neugodnih simptoma u probavnom sustavu. Gastal se koristi za kratkotrajno ublažavanje simptoma povećane kiselosti u želucu i želučanih tegoba (npr. žgaravice) koje su njome izazvane. Ovaj lijek je namijenjen za liječenje odraslih i djece starije od 12 godina.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Gastal

Nemojte uzimati Gastal:
• ako bolujete od teške bolesti bubrega (zatajenja),
• ako ste preosjetljivi na soli aluminija i magnezija ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.),
• ako imate hipofosfatemiju (sniženu koncentraciju fosfata u krvi).

Upozorenja i mjere opreza
Ovaj lijek ne smije se uzimati neprekidno dulje od 6 dana bez savjetovanja s liječnikom. Ukoliko se simptomi javljaju povremeno i postoji potreba za čestom primjenom lijeka, potrebno je potražiti savjet liječnika. Nakon što popijete jednu kutiju ovog lijeka nemojte uzimati drugu kutiju bez savjetovanja s liječnikom ili ljekarnikom. Produljena primjena antacida može prikriti simptome ozbiljnijeg stanja, poput karcinoma u gastrointestinalnom sustavu.

Budite posebno oprezni s Gastalom:
• ako imate bitno smanjenu tjelesnu masu,
• ako imate oštećenu funkciju bubrega,
• ako ste trudni ili dojite,
• ako ste na dijeti s ograničenim unosom fosfata.

Djeca
Ovaj lijek nije namijenjen za primjenu u djece mlađe od 12 godina.

Drugi lijekovi i Gastal
Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Ovaj lijek može pojačati ili umanjiti djelovanje drugih istodobno primijenjenih lijekova.
To se posebno odnosi na lijekove za:
• liječenje poremećaja tlaka i rada srca (npr. atenolol, metoprolol, digoksin),
• liječenje anemije (npr. pripravci željeza),
• liječenje povećane kiselosti u želucu (npr. ranitidin),
• liječenje malarije (npr. klorokin),
• liječenje bolesti kostiju (npr. bifosfonati),
• liječenje bolesti bubrega (npr. citrati),
• liječenje tuberkuloze (npr. izoniazid, rifampicin),
• liječenje raznih infekcija (npr. fluorokinolone, tetraciklinski antibiotici, ketokonazol, rifampicin),
• liječenje upale i boli nesteroidnim lijekovima (naproksen, acetilsalicilatnu kiselinu), vitamine, fluoride,
• liječenje Parkinsonove bolesti (npr. levodopa),
• liječenje psihičkih poremećaja (npr. klorpromazin),
• liječenje bolesti štitne žlijezde (npr. levotiroksin),
• liječenje povišenih masnoća u krvi (npr. rosuvastatin).

Te lijekove potrebno je uzimati najmanje 2 sata nakon ili 1 sat prije Gastala.

Općenita je preporuka da se drugi lijekovi ne uzimaju istodobno s Gastalom ili da se uzmu najmanje 1 sat prije ili nakon uzimanja Gastala.

Gastal tablete s hranom
Ovaj lijek je najbolje uzeti približno jedan sat nakon obroka i navečer prije spavanja. Protiv žgaravice možete uzeti jednak broj tableta, bez obzira na obrok.

Trudnoća, dojenje i plodnost
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.
Gastal se smije primjenjivati tijekom trudnoće i dojenja samo ukoliko je neophodno i u skladu s preporukom liječnika.

Upravljanje s vozilima i strojevima
Ovaj lijek ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Gastal sadrži laktozu
Gastal sadrži laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Gastal sadrži aspartam (izvor fenilalanina). Može naškoditi osobama koje boluju od fenilketonurije.

3. Kako uzimati Gastal
Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.
• Preporučena doza je 1 do 2 Gastal tablete, četiri do šest puta na dan, ako Vaš liječnik ne odredi drugačije.
• Tijekom 24 sata ne smijete uzeti više od 8 tableta.
• Gastal je najbolje uzeti približno jedan sat nakon obroka i navečer prije spavanja.
• Protiv žgaravice možete uzeti jednak broj tableta, bez obzira na obrok.
• Gastal tablete nemojte gristi niti gutati čitave, već ih polako rastopite u ustima.
• Ako uzimate druge lijekove preporučuje se da iste uzmete najmanje 1 sat prije ili nakon uzimanja antacida (pogledajte dio 2. Drugi lijekovi i Gastal).
• Gastal ne smijete uzimati neprekidno dulje od 6 dana bez savjetovanja s liječnikom.

Primjena u djece i adolescenata
Dijete u dobi od 12 godina smije uzeti dozu jednaku dozi za odrasle ali se preporučuju manje doze i tijekom kraćeg razdoblja.

Ako uzmete više Gastala nego što ste trebali
U slučaju predoziranja ili slučajnog uzimanja prevelike količine lijeka odmah se javite svom liječniku, ljekarniku ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Molimo ponesite preostali lijek ili pakiranje. Mogući simptomi predoziranja su zatvor, proljev, bol u trbuhu, povraćanje.

Ako ste zaboravili uzeti Gastal
Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave
Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Ovaj lijek se općenito dobro podnosi. Kod uzimanja tableta u preporučenim dozama, rijetko se mogu javiti nuspojave.

Sljedeće su nuspojave zabilježene s primjenom Gastala:
Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):
• alergijske reakcije (svrbež, koprivnjača, oticanje kapaka, lica, usana ili jezika, teškoće s disanjem ili gutanjem).
Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti na temelju dostupnih podataka):
• mučnina, proljev, zatvor
• smanjena količina fosfata u tijelu (hipofosfatemija)
• povećane količine magnezija u tijelu (hipermagnezemija)
• povećane količine aluminija u tijelu (hiperaluminemija).

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Gastal
Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Čuvati na temperaturi ispod 25 °C. Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza „Rok valjanosti“. Rok valjanosti se odnosi na zadnji dan navedenog mjeseca. Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije
Što Gastal sadrži
Djelatne tvari su aluminijev hidroksid-magnezijev karbonat gel (450 mg) i magnezijev hidroksid (300 mg).

Pomoćne tvari sadržane u Gastal tabletama o okusom višnje su: manitol, laktoza hidrat, prethodno geliran škrob, koloidni, bezvodni silicijev dioksid, umrežena karmelozanatrij, vrst A, aroma višnja, aspartam, magnezijev stearat. Svaka tableta sadrži 112 mg laktoza hidrata i 2 mg aspartama.

Pomoćne tvari sadržane u Gastal tabletama s okusom spearminta su: laktoza hidrat, prethodno geliran škrob, koloidni, bezvodni silicijev dioksid, umrežena karmelozanatrij, vrst A, aroma spearmint, aspartam, magnezijev stearat. Svaka tableta sadrži 111,5 mg laktoza hidrata i 2,5 mg aspartama.

Kako Gastal izgleda i sadržaj pakiranja
Gastal tablete su bijele do gotovo bijele, okrugle, ravne tablete s glatkom površinom i ukošenih rubova, promjera 16 mm.
Gastal tablete s okusom višnje i Gastal tablete s okusom spearminta su dostupne u pakiranjima od 24 ili 48 tableta u blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet
PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25,
10 000 Zagreb

Proizvođač lijeka
PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25,
10 000 Zagreb

Način i mjesto izdavanja lijeka:
Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u travnju 2016.